foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Po wojnie najstarsi mieszkańcy nazywali ten budynek "Zielonym domem". Nieco młodsi zapewnie pamiętają jako ośrodek kolonijny Stolbud-u Wrocław. Pozyskaliśmy dokumentację fotograficzną wykonaną przez Zygmunta Lewandowicza który kierował remontem a następnie rozbudową Ośrodka Kolonijnego w Lubogoszczy. Dokumentację przekazał nam jego syn Bogusław, za co składamy serdeczne podziękowania. Oto jak ten budynek wyglądał na początku przed remontem.

 

Pan Bogusław Lewandowicz tak pisze o swoim ojcu:

  "Otóż mój śp.ojciec był pracownikiem "STOLBUD"-u Wrocław,oddelegowanym do kierowania budową ośrodka. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę ze względu na zły stan zdrowia ,mimo tego podjął się nadal kierować budową.Postanowił dokumentować wszystkie prace na budowie by póżniej stworzyć album pamiątkowy ukazujący historię ośrodka kolonijno - wypoczynkowego. .Niestety jego zaangażowanie było tak silne,że pomimo pogarszającego się stanu zdrowia nie dał sobie nic powiedzieć by zrezygnował z kierowania budową. Stało się to najgorsze.Jesienią 1984 r. po przebytych dwóch zawałach , zmarł w szpitalu w Krośnie Odrzańskim.Na pamiątkę pozostał ten ośrodek,którego nazwa "ZYGMUNTÓWKA " pochodzi od jego imienia. Myślę,że zdjęcia które Tobie prześlę będą również pamiątką dawnej Lubogoszczy,gdyż jest na nich ukazany stan sprzed remontu i kolejne fazy budowy i rozbudowy".

A tak ten ośrodek wyglądał w różnych fazach rozbudowy (zdjęcia nie są ustawione chronologicznie).