foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

                       Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy

W dniu 9 lutego 2019r. dokonano wpisu KGW w Lubogoszczy do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3 marca br. wybrany został 3-osobowy zarząd w składzie:

  1. Pani Jolanta Wilk-Przewodnicząca Zarządu KGW
  2. Pani Katarzyna Knoska- Zastępca Przewodniczącej KGW
  3. Pani Justyna Piotrowska- Członek Zarządu KGW

Na chwilę obecną KGW w Lubogoszczy liczy 32 członkinie, dla których priorytetem jest działanie, aktywność sama w sobie, która pozwoli członkiniom koła realizować się, zarażać swoim zapałem, energią i kreatywnością innych mieszańców.

Członkinie będą realizować zadania statutowe kola tj. rozwój obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet na wsi. Lista członków koła jest otwarta, tak więc zapraszamy mieszkańców do wstępowania w nasze szeregi i wspólne działanie na rzecz środowiska wiejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (I.G.)

Czytaj więcej: Koło Gospodyń Wiejskich