foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Pomoc finansowa z ARiMR

Informuję, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej z dnia 14.05.2019 r. złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy przyznana została pomoc finansowa o wartości brutto 4 000 zł przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc przeznaczona zostanie na działalność statutową koła i zostanie wykorzystana w całości do dnia 31 grudnia 2019r.

 
Umowa z Działaj Lokalnie podpisana! Przechodzimy do działania!
 
Do tegorocznej edycji zgłoszone zostały aż 33 projekty! Nasze Koło Gospodyń Wiejskich znalazło się wśród 9 najlepszych. Pani Marta Stachowska, koordynator programu odwiedziła Lubogoszcz i podpisała umowę z Zarządem KGW, tym samym otrzymałyśmy 6 tys zł na realizację zadań zaplanowanych w projekcie.
W ramach projektu realizowana będzie budowa wiaty na boisku sportowym, budowa wieńca dożynkowego metodą tradycyjną, zajęcia dla rodzin dotyczące szeroko pojmowanego bezpieczeństwa oraz finał projektu pod wybudowaną wiatą.
Trzymajcie za nas kciuki!
 
                                   kliknij tutaj

                       Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy

W dniu 9 lutego 2019r. dokonano wpisu KGW w Lubogoszczy do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3 marca br. wybrany został 3-osobowy zarząd w składzie:

  1. Pani Jolanta Wilk-Przewodnicząca Zarządu KGW
  2. Pani Katarzyna Knoska- Zastępca Przewodniczącej KGW
  3. Pani Justyna Piotrowska- Członek Zarządu KGW

Na chwilę obecną KGW w Lubogoszczy liczy 32 członkinie, dla których priorytetem jest działanie, aktywność sama w sobie, która pozwoli członkiniom koła realizować się, zarażać swoim zapałem, energią i kreatywnością innych mieszańców.

Członkinie będą realizować zadania statutowe kola tj. rozwój obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet na wsi. Lista członków koła jest otwarta, tak więc zapraszamy mieszkańców do wstępowania w nasze szeregi i wspólne działanie na rzecz środowiska wiejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (I.G.)

Czytaj więcej: Koło Gospodyń Wiejskich