foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Get Adobe Flash player

Protokół z zebrania

Rady kościelnej w Lubogoszczy

W dniu 15.07.2011.

 

 

 

Temat zebrania: wykonanie ogrodzenie dookoła kościoła:

Materiał słupki klinkierowe (cegła klinkier) elementy kute-przęsła skalkulowano koszt 1m płotu w cenie około 300,00złotych. Rada Kościelna zdecydowała w głosowaniu za przystąpieniem do wykonania ogrodzenia przed kościołem w Lubogoszczy. Zostanie napisany projekt złożony w Lokalnej Grupie Działania ? Zielone Światło odnośnie refundacji kosztów poniesionych na wykonanie ogrodzenia ? napisaniem projektu zajmie się pani Anetta Józefczyk. Wykonanie kosztorysu do projektu pan Grzegorz Knoski. Termin złożenia wniosku-27.07.2011. Pani skarbnik Rady Kościelnej poinformowała że na koncie rady jest kwota w wysokości 11000,00 złotych należy poinformować mieszkańców o planowanych pracach ponieważ w bieżących roku dokonano bardzo mało wpłat.

 

Protokołowała

Józefczyk Anetta

 

 

Lista obecności

1. Grzegorz Knoski

2. Jadwiga Golon

3. Józef Golon

4. Anetta Józefczyk

5. Jan Józefczyk

6. Mikołaj Korzeń

Dodaj komentarz