foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

18 września o godz. 18,00 odbędzie się zebranie  wiejskie. Prosimy o liczne przybycie zwłaszcza dorosłych mieszkańców. Przewidzane m.in. uchwalenie funduszu sołeckiego na następny rok.

Wszyscy przychodzimy z maseczką.

 

Zgodnie z planami część środków funduszu sołeckiego przeznaczona została na utrzymanie zieleni. Zakupiliśmy materiał, z ktorych lokalny artysta Pan Leszek wykonał kwietniki, natomiast piękne kwiaty zakupiła Pani Sołtys.
Dzięki nim nasza wieś będzie jeszcze piękniejsza.

Czytaj więcej: Kwietniki

Lp.   miesiąc           zadania do wykonania
1.    V/2019           Zakup klimatyzatora ściennego na małą salę w świetlicy wiejskiej
2.   V/VI 2019        Zakup materiałów w celu wykonania kwietników stojących
3.   VI 2019          Organizacja Dnia Dziecka na placu zabaw
4.   VII/VIII            Zakup karuzeli na plac zabaw
5.   VIII                  Pomoc w organizacji dożynek gminnych w Połęcku/ pomoc KGW w wykonaniu wieńca dożynkowego
6.   IX 2019          Organizacja pikniku rodzinnego na boisku sportowym
7.   X 2019          Prace porządkowe/ wycinka drzew, krzaków naprzeciw dawnego ośrodka kolonijnego/ wycinka krzaków naprzeciw placu zabaw
8.   XII 2019        Organizacja Mikołajek dla dzieci w świetlicy wiejskiej

Na bieżąco będą również dokonywane wszelkie prace poprawiające estetykę naszej wsi takie jak: dbanie o kosz w centrum wsi, zbieranie śmieci, koszenie traw, placu zabaw, boiska sportowego itp.

Przypominamy, że na potrzeby mieszkańców dostępna jest również kosa spalinowa wraz z osprzętem zakupiona w ramach środków z funduszu sołeckiego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Sołtys. Zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w prace pomocnicze poprawiające wizerunek naszej miejscowości, natomiast rodziców do pomocy przy koszeniu placu zabaw oraz terenu wokół niego.

 

( Władze wsi w zakładce kontakt )

 

        Szanowni Mieszkańcy Lubogoszczy! 
 estetyczna wieś  
   rozwój miejscowości  
 wiata na boisku sportowym  
 kultywowanie tradycji 
  troska o dzieci i osoby starsze -to cele do osiągnięcia!  
                 Fundacja Działaj Lokalnie nam w tym pomoże. 
   Potrzebujemy jedynie Waszego zaangażowania, pomocy, umiejętności i pomysłów.  
Zapraszamy seniorów i młodzież do wspólnej budowy wieńca dożynkowego  
w dniu 03 sierpnia 2019 r. w sali wiejskiej. 
Startujemy o godzinie 13:00 
                                        Komitet realizacji projektu: "Nasz start-działamy dla Was"  
                                                  Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy 
 

Czytaj więcej: Szanowni Mieszkańcy

W marcu br. z inicjatywy Pani Sołtys zostały przeprowadzone prace porządkowe, których rezultat jest zauważalny w górnej części naszej miejscowości. Dziękujemy panom, którzy wsparli wykonanie prac.

Czytaj więcej: Prace porządkowe