foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Na dzień 24.02.2011 zostało zwołane zebranie wiejskie celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej na następną kadencję.

Niżej protokół z tych wyborów.

 

Protokół nr 2/2011

 

Z zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Lubogoszcz gmina Maszewo , odbytego w dniu 24 m-c luty 2011r. W świetlicy wiejskiej Lubogoszcz, pod przewodnictwem ob. Jan Wiśniewski początek godz. 17 00.

Spoza mieszkańców wsi, udział w zebraniu wzięli:

  1. Dariusz Jarociński wójt gminy Maszewo

  2. Jan Wiśniewski sekretarz

 

Porządek dzienny:

1.wybor sołtysa

2.wybor rady sołeckiej

3.podjecie uchwały odnośnie ,,plan odnowy miejscowości?

4.sparwy różne

streszczenie przebiegu obrad.

Do pkt. 1

 

Zgłoszono kandydatów do komisji skrutacyjnej Józefczyk Anetta- odmówiła ze względu na protokołowanie

Gabriela Golon

Iwona Golon

Krystyna Działabij

Komisja została zatwierdzona

Do pkt. 2

 

Zgłoszono 1 kandydata na sołtysa:

Pana Józefa Golona

Zgłoszono kandydatów do rady sołeckiej:

1)Józefczyk Anetta

2)Działabij Krystyna

3)Gabriela Golon

4)Zenon Matuszewski

5)Antoni Kwietniewski

6)Zofia Jasina

 

Do pkt. 3

 

Dokonano zmian w komisji skrutacyjnej w związku z propozycją kandydatury pani Działabij Krystyny i Gabrieli Golon do rady sołeckiej. Komisje skrutacyjna uzupełniono o panią Annę Jaworska i Marie Bartoszek odczytano protokół komisji skrutacyjnej, przez panią przewodnicząca Iwone Golon

glosowanie na sołtysa:

  • pan Józef Golon liczba głosów 34,glosow nieważnych 0.

Glosowanie do rady sołeckiej :

Józefczyk Anetta 23

Działabij Krystyna 25

Zenon Matuszewski 13

Antoni Kwietniewski 16

Zofia Jasina 24

Gabriela Golon 22

 

ad4.

 

W trakcie prac komisji skrutacyjnej zabrał głos pan wójt podziękował za udział w wyborach .

1) Pan Zenon Matuszewski zadał pytanie odnośnie remizy strażackiej zostało wyjaśnione

2) Pan Bartoszek Andrzej pytał o odcięcie prądu w byłej remizie, wójt odpowiedział że sprawa zostanie wyjaśniona

3) wyjaśniono sprawę odnośnie szkół na pytanie zadane pana Darka Tucholskiego

4) zgłoszono problem nieprzejezdności drogi z Radomicka do Lubogoszczy

5) zgłoszono problem nieprzejezdności drogi od pana Kwietniewskiego do pana Tucholskiego

 

ad3.

 

Przedstawia przez wójta gminy plan odnowy miejscowości, który został odczytany przez panią Anette Józefczyk

 

  1. podjęto plan odnowy miejscowości w glosowaniu jawnym

27 za

0 przeciw

2 wstrzymujące

przegłosowano uchwałę nr 3 zgodnie z którą:

sołtysem miejscowości Lubogoszcz został pan Józef Golon

 

 

zebranie zakończono o godzinie 18:30

 

 

 

protokołował :

Józefczyk Anetta