foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Na wniosek radnej Anetty Józefczyk 05.02.2011  zostało zwołane zebranie wiejskie, do omówienia najważniejszych spraw nurtujących mieszkańców naszej miejscowości.

Poniżej protokół z tego zebrania.

 

 

Protokół nr 1 / 2011

 

Z zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Lubogoszcz Gmina Maszewo , odbytego w dniu 05 m-c luty 2011 w świetlica wiejska Lubogoszcz pod przewodnictwem ob. Józef Golon sołtys wsi początek godz. 17 00 obecnych na zebraniu 25 osób.

 

 

 

 

 

Porządek dzienny :

 1. zapoznanie się z potrzebami mieszkańców

 2. poinformowanie mieszkańców o podjętych działaniach przez, pani Anetta Józefczyk ? radna miejscowości

 3. omówienie tematu pozyskania funduszy na ogrodzenie i zagospodarowanie terenu w okol kościoła

 4. wybór rady kościoła Lubogoszczy

 5. zaplanowanie działań na najbliższych lata dotyczące rozwoju miejscowości

 

 

 

streszczenie przebiegu obrad.

 

Do pkt 1

Otwarcia zebrania dokonał sołtys miejscowości pan Józef Golon , powitał wszystkich i oddal glos pani Anecie Józefczyk- radnej miejscowości , kora na początku podziękowała za poparcie udzielone jej w wyborach, a następnie poinformowanie o działaniach;

 1. do wójta gminy Maszewo zostało wysłane pismo odnośnie dotacji na remont kościoła ? odpowiedz wójta negatywna

 

Do pkt 2

 

Ze względu na brak wpisu do ochrony zabytków

 1. pismo do starosty krośnieńskiego odnośnie

grogi przez miejscowości, chodnik i rowy w trakcie rozpatrywania.

Mieszkańcy miejscowości przedstawili swoje wnioski (problemy)

 • rowy koło pani Mazurkiewicz do pani Kwaśnik się zarywają.

 

 

 

Do pkt 3

 

 • problem z odwodnieniem miejscowości

 • droga od pana Kwietnieskiego do pana Tucholskiego jest nieprzejezdna(nie może przejechać karetka)

 • brak Internetu na górce koło pana Mietlickiego

 • na terenie miejscowości przy drogach są drzewa i krzaki uniemożliwiające ruch pojazdów

na zebraniu podjęto uchwały oraz zgłoszono wnioski i postulaty, których mieszkańcy postanowili :

 

 

 1. do urzędu gminy zostanie zgłoszony wniosek o wyczyszczenie dróg oraz naprawę nawierzchni

 2. zostanie opracowany plan odnowy miejscowości, który będzie przedstawiony na kolejnym zebraniu.

 

 

Zebranie zakończono o godz. 19 00

 

Józefczyk Anetta