foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

W dniu 30 marca 2011 o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Maszewie odbyła się sesja rady gminy, na radzie były rozpatrywane poniższe tematy:

 

  1. Wystąpienie prezesa PKS Zielona Góra odnośnie kursów autobusów na deficytowych liniach.
  2. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje zapytania: ponowny wniosek radnej i sołtysa Lubogoszczy o naprawienie wyłomu w drodze (na bruku przed zakrętem).
  4. Podjecie uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki (większością 10 głosów przyjęto uchwałę).
  5. Podjecie stanowiska dotyczącego likwidacji Urzędu Pocztowego w Maszewie (zostały zebrane podpisy od mieszkańców, na razie likwidacja poczty została wstrzymana).