foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

   

 

                                                                                Lubogoszcz., 13.04.2015 r.

 

 

 

              Protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Lubogoszczy

 

 

 

  1. Opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej pozostają bez zmian – zgodnie z protokołem z dnia 08.04.2011 r.

Gospodarz Sali: Krystyna Działabij.

 

  1. Fundusz Sołecki w kwocie 12 134,45 zł-zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 19.09 2014 r., przeznaczony na:

 

- zakup oraz montaż koszy na śmieci

szacowany koszt: 1 200,00

 

-utrzymanie strony internetowej (przedłużenie domeny i hostingu)

szacowany koszt: 200,00

 

-organizacja wiejskich spotkań integracyjnych:

szacowany koszt: 500,00

 

-wykonanie ławek

szacowany koszt: 200,00

 

-remont świetlicy wiejskiej: wykonanie elewacji na części świetlicy od strony sklepu, położenie kostki polbrukowej przed świetlicą, remont sceny, wymiana drzwi w małej salce, wymiana okna między małą a dużą salą, zakup tablicy ogłoszeń przed salę.

szacowany koszt: 10 034,45

 

  1. Zakup tablicy informacyjnej oraz stojaka na rowery na plac zabaw.

 

  1. Demontaż starego przystanku autobusowego.

 

  1. Zadbanie o estetykę wsi, przemalowanie przystanku autobusowego.

  2. Zorganizowanie imprezy dla dzieci (Dzień Dziecka).

 

  1. Przeprowadzenie dwóch imprez rozrywkowych o charakterze zarobkowym.

 

W roku 2015 za całość budżetu rady sołeckiej zakupiono 36 krzeseł na świetlicę wiejską, łączny koszt: 1 680,00 zł ( w tym 960,00 zł darowizna z likwidacji SKR Maszewo).