foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Lp.   miesiąc           zadania do wykonania
1.    V/2019           Zakup klimatyzatora ściennego na małą salę w świetlicy wiejskiej
2.   V/VI 2019        Zakup materiałów w celu wykonania kwietników stojących
3.   VI 2019          Organizacja Dnia Dziecka na placu zabaw
4.   VII/VIII            Zakup karuzeli na plac zabaw
5.   VIII                  Pomoc w organizacji dożynek gminnych w Połęcku/ pomoc KGW w wykonaniu wieńca dożynkowego
6.   IX 2019          Organizacja pikniku rodzinnego na boisku sportowym
7.   X 2019          Prace porządkowe/ wycinka drzew, krzaków naprzeciw dawnego ośrodka kolonijnego/ wycinka krzaków naprzeciw placu zabaw
8.   XII 2019        Organizacja Mikołajek dla dzieci w świetlicy wiejskiej

Na bieżąco będą również dokonywane wszelkie prace poprawiające estetykę naszej wsi takie jak: dbanie o kosz w centrum wsi, zbieranie śmieci, koszenie traw, placu zabaw, boiska sportowego itp.

Przypominamy, że na potrzeby mieszkańców dostępna jest również kosa spalinowa wraz z osprzętem zakupiona w ramach środków z funduszu sołeckiego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Sołtys. Zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w prace pomocnicze poprawiające wizerunek naszej miejscowości, natomiast rodziców do pomocy przy koszeniu placu zabaw oraz terenu wokół niego.

 

( Władze wsi w zakładce kontakt )