foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

  Z inicjatywy Radnej naszej miejscowości oraz przy pomocy Pana Grzegorza Kieliszaka- Członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, naszą wieś w dniu 4 lipca 2019 r. odwiedził Starosta Krośnieński Pan Grzegorz Garczyński.

Zaproszenie na spotkanie przyjął również Wójt Gminy Maszewo Pan Dariusz Jarociński.

 

W rozmach udział wzięli również Pani Sołtys Gabriela Jaworska, Przewodnicząca Zarządu KGW Pani Jolanta Wilk, a także członkowie Rady Sołeckiej wsi Lubogoszcz Pani Anetta Józefczyk, Pan Antoni Kwietniewski, Pan Paweł Knoski.

Celem spotkania było ukazanie i omówienie stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych m.in. drogi brukowej prowadzącej do skrzyżowania z m. Skórzyn, a także drogi gruntowej prowadzącej do m. Radomicko.

Pan Starosta przedstawił priorytety do realizacji na najbliższe lata związane ze sprawnym funkcjonowaniem szpitala krośnieńskiego, jednak obiecał pochylić się nad problemem naszych dróg.

Starosta był również zainteresowany założonym przez mieszkanki Kołem Gospodyń Wiejskich. Przewodnicząca zarządu przestawiła Staroście nasze pierwsze sukcesy i cele do realizacji. Włodarz obiecał wsparcie i pomoc również w tym zakresie.

Mamy duże nadzieje, że wizyta Pana Starosty i Pana Wójta zaowocuje rozwojem naszej miejscowości w kolejnych latach.