foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

                                                                 Wiata rekreacyjna

W ramach złożonego wniosku w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE 2019” nasze KGW Lubogoszcz poprzez projekt „Nasz start – działamy dla Was” przyczyniło się do budowy wiaty na boisku sportowym. Przygotowany został teren odbudowę wiaty, usunięto darń, wykonano wylewki fundamentowe oraz podłoże z kostki brukowej.

Budowa wiaty była możliwa dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców – wolantariuszy.

Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.