foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

                                                      
  KGW Lubogoszcz w 2021r. pozyskało środki na realizację projektu Leśna Ostoja od 01 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. w ramach projektu Działaj Lokalnie, uzyskane wsparcie w kwocie 6 000,00 zł pozwoli nam kontynuować działania na boisku sportowym.

Czytaj więcej: Leśna Ostoja

                                   Spotkanie dot. bezpiecznego spędzania czasu wolnego

W ramach realizowanego przez nas projektu DZIAŁAJ LOKALNIE 2019”Nasz start -działamy dla Was” przeprowadzone zostały zajęcia dla rodzin na temat bezpieczeństwa. Gościliśmy strażaków, policjantów, leśników i ratowników medycznych.

Uczestnicy nabyli umiejętności oraz zdobyli wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego zachowania i alarmowania.

                                                 Dziękujemy naszym gościom za przekazanie tak cennej dla nas i naszych rodzin wiedzy.

Czytaj więcej: Zajęcia nt. bezpieczeństwa

Tytuł projektu: „Smaczne bo z lubuskiego-!” warsztaty kulinarne

Przedsięwzięcie realizowane zostało w miejscowości Lubogoszcz Gmina Maszewo.

Od 12 do 23 sierpnia 2019 r. trwała rekrutacja i promocja projektu. Przygotowano plakaty informujące o realizacji projektu i zapraszające mieszkańców do udziału w nim.

Czytaj więcej: Realizacja ,,Smaczne bo z lubuskiego"