foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Protokół z zebrania

Rady kościelnej w Lubogoszczy

W dniu 15.07.2011.

 

 

 

Temat zebrania: wykonanie ogrodzenie dookoła kościoła:

Materiał słupki klinkierowe (cegła klinkier) elementy kute-przęsła skalkulowano koszt 1m płotu w cenie około 300,00złotych. Rada Kościelna zdecydowała w głosowaniu za przystąpieniem do wykonania ogrodzenia przed kościołem w Lubogoszczy. Zostanie napisany projekt złożony w Lokalnej Grupie Działania ? Zielone Światło odnośnie refundacji kosztów poniesionych na wykonanie ogrodzenia ? napisaniem projektu zajmie się pani Anetta Józefczyk. Wykonanie kosztorysu do projektu pan Grzegorz Knoski. Termin złożenia wniosku-27.07.2011. Pani skarbnik Rady Kościelnej poinformowała że na koncie rady jest kwota w wysokości 11000,00 złotych należy poinformować mieszkańców o planowanych pracach ponieważ w bieżących roku dokonano bardzo mało wpłat.

 

Protokołowała

Józefczyk Anetta

 

 

Lista obecności

1. Grzegorz Knoski

2. Jadwiga Golon

3. Józef Golon

4. Anetta Józefczyk

5. Jan Józefczyk

6. Mikołaj Korzeń

{jcomments on}