foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

Protokół z zebrania rady sołeckij miejscowości Lubogoszcz 

 

 

  

                                                                                                                   Lubogoszcz 08 04 2011

                   PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ MIEJSCOWOŚCI LUBOGOSZCZ

1.Uchwalenie opłat za wynajem świetlicy.

    Cena obowiązująca do tej pory:

       -Mała sala 50,00złotych

       -Duża sala z osprzętem 150,00 złotych(wesele) + opłaty(woda szambo,energia elektryczna)

Gospodarz sali: Gabriela Golon

    Nowe ceny :

      -Duża sala z naczyniami 150,00 złotych (wesele)+ opłaty(woda, szambo, energia elektryczna )

      -Duża sala ? impreza jednodniowa 100 złotych

      -Duża sala bez osprzętu 75,00 złotych

      -Stypa ? 50,00 złotych za salę

   Wynajem krzeseł i stolików :

      -krzesło ? 2 złote

      -stolik ? 5 złotych

   Stłuczki : cena nabycia *2

2. Fundusz sołecki w kwocie1050,00 przeznaczamy na zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej. Na brakującą kwotę szukamy sponsorów.

3. Wykonanie koszy na śmieci 3 szt.

4. Wykonanie afiszu adresu strony internetowej (Zofia Jasina)

5. Rozebranie starego przystanku i sprzedaż złomu.

6. Sprzątanie świata: Czysta wieś naszą wizytówką w dniu 30.04.2011 o godzinie 16-tej zbiórka koło przystanku z własnym sprzętem do sprzątania.

7. Festyn w Lubogoszczy 11.06.2011 na rzecz kościoła Rada Kościelna + Rada sołecka.

8. Omówienie strony internetowej ; www.lubogoszcz.net.pl